Stibor

Vad är stibor

Stibor (översättning: Stockholm Interbank Offered Rate), är den svenska referensräntan som beslutas av de 4 svenska storbankerna och Danske bank som alla sitter i Stiborpanelen och så kommer det att fungera till mars 2013. Stibor är den räntan bankerna betalar för olika typer av krediter när de lånar från andra banker på löptider längre än över natten.

Det är en konstruerad ränta där bankerna själva uppger vilken ränta de kan erbjuda en annan bank ungefär som en pant när de flyttar värdepapper mellan varandra men den har inte fungerat som något effektivt mått för bankernas upplåningskostnader. Stibor är alltså den ränta som bankerna tar ut för att låna pengar till varandra.

Det finns olika löptider för Stibor:

Tomorrow Next

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 2 månader
  • 3 månader
  • 6 månader

Stibor kommer att reformeras

Det finns ett förslag att den ska tas över av bankföreningen och att transparensen ska öka kring hur räntan sätts och riksbanken har vid årsskiftet 2012/2013 lämnat en utredning kring den svenska Stibor räntan.Från mars 2013 har den svenska bankföreningen aviserat att de kommer att publicera Stibor räntan på sin hemsida. Noteringarna för löptider över 6 månader kommer också att försvinna.

Så här fungerar Stibor praktiskt

De olika bankernas räntenivåer skickas med bud över Thomson/Reuters och klockan 11.05 beräknas ett genomsnitt av bankernas bud.

Hur stor påverkan har stibor?

Beräkningar 2012 säger att Stibor påverkar finansiella kontrakt och lån på motsvarande 40 000 000 000 000 kronor. Du hittar Stibor räntan på Nasdaq OMX webbplats.

Andra länder har motsvarande referensräntor i exempelvis England finns Libor som baserats på 15 banker och som kritiserats hårt i den sk Liborskandalen.

Mer information om stibor?

Läs mer på Riksbankens webbplats eller Svenska bankföreningens webbplats.