Stagflation

Stagflation

Vad betyder stagflation?

Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp som innebär en hög arbetslöshet omkring 7-8% och en långsam ekonomisk tillväxt tex en BNP-tillväxt på 1-2% området är en mycket dålig utveckling för ekonomin vilket kan definieras som låg tillväxt med hög inflation. Stagflation uppstår när ekonomin inte växer problemet är att ekonomin stannar upp och man gör inga investeringar.

En del hävdar att det inte finns många investeringar som frodas i stagflation annat än ädelmetaller men från 1982 till 1999 steg amerikanska Dow steg med otroliga 1214% trots stagflation, priset på guld blev skyhögt och vi hade börskraschen i oktober 1987. Investerare skyddar sig genom diversifiering, och ädelmetaller är ofta en del av den privata placeringsstrategin.

Dilemmat med stagflation

Stagflation hände i stor utsträckning under 1970-talet, då världsmarknadspriset på olja steg kraftigt och vi hade inflationen i de utvecklade länderna. För dessa länder, däribland USA, ökade stagnationen inflationseffekterna.