Sparränta med hög ränta och hög risk

Bästa sparräntan – om sparande och konsten att få höga räntor på ditt bankkonto

Bankerna lånar ut pengar till privatpersoner. Räntan på ditt lönekonto är skrämmande låg och det går ofta att få förhandla till dig högre ränta om du är lite smartare. När du läser de olika räntorna som inlåningsinstituten har bör du dessutom läsa igenom villkoren ordentligt och se ifall inlåningsinstituten har inlåningsgaranti. Banker och inlåningsinstitut som inte har statlig inlåningsgaranti ger ofta högre räntor men det innebär också en högre risk. Läs mer hur du kan få en hög ränta på ditt sparande.

Svenska sparräntor med hög ränta och hög risk

Räntorna mellan olika banker och inlåningsinstitut varierar mycket och de som inte har statlig insättningsgaranti kan göra att du får högre ränta. Exempel på företag med hög ränta utan insättningsgaranti är 24Spar, Swespar, 4Spar. Observera att det innebär en mycket stor risk att spara i dessa företag. Sparränta och var du kan få den bästa sparräntan i Sverige läs mer på: högstaränta.se

Insättningsgaranti inom EU

Högsta sparränta inom EU som har insättningsgaranti är Erste Bank i Ungern som har 4.56% ränta. Man binder räntan i ungerska forint i ett års tid.

Högsta ränta i världen

ICBC i Argentina har 20.88% ränta men du måste binda pengarna till argentinska peso i ett års tid så du tar en valutarisk eftersom valutan har hög inflation.