Risknivåer och hushållspriserna

Riskviktgolv är miniminivåerna för den procentsats bankerna använder i sina bolåneportföljer. Förenklat innebär det att bankerna måsta ha större reserver. Finansinspektionen har gjort ett utspel om höjda risknivåer och har sagt att dessa sk riskviktgolven ska höjas från 15 till 25 punkter sommaren 2014. Bakgrunden är de höga risknivåerna som finns hos hushållen dvs bostadspriserna. Ökade riskvikter=bankerna måste binda mer kapital.

Behöver ränteavdraget ses över?
Men riskvikter är inte den enda aktiviteten som behöver införas för att komma tillrätta med hushållens skuldsättning. FI chefen nämnde också att man borde se på ränteavdragen och ett grundproblem är att det byggs för lite. Även Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley har i Agenda önskat se över ränteavdragen men enligt en artikel i Dagens Industri har Anders Borg uttalat sig att det finns en bred partipolitisk enighet” om att inte ändra förutsättningarna för hushållsekonomin genom att göra några ”stora kast i avdragsrätterna på räntor”.

Pressmeddelanden från Finansinspektione kring risknivåerna den 14:e november 2013