Räntor

Det finns olika typer av räntor:

  • Effektiv ränta: anger den totala kreditkostnaden
  • Rörlig ränta: är alternativet om du tror att räntan ska fortsätta vara låg vilket mycket talar för.
  • Fast ränta: beror på bindningstiden och brukar variera mellan 3 månader upp till 5 år.
  • Nominell ränta är den ränta som exempelvis banken erbjuder vilket inte tar hänsyn till inflation. Vanligtvis är den nominella räntan positiv
  • Negativa räntor
  • Marknadsräntor
  • Realränta – mäter köpkraften genom att justera den nominella räntan med hänsyn till inflationen.
  • Faktisk realränta (realränta ex post)
  • Förväntad realränta (realränta ex ante)

Tänk på att du kan dela upp lån på olika bindningstider. Du kan tex ha en del av lånet med fast ränta och en annan del med rörlig ränta.

Du kan också sätta räntetak på lånen.