Räntan enligt ECB

0

Vid Europeiska Centralbankens sammanträde den 8:e december beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB förlängde sitt köpprogram från mars 2017 till december och passade på att dra ner takten på köpen med 25 procent till € 60 mdr per månad.

Ingen räntehöjning väntas förrän tidigast 2018

ECB-rådet förväntar sig även fortsättningsvis att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på nuvarande eller lägre nivåer under en längre tid och väl utöver den tid under vilken nettotillgångsköpen kommer att pågå.
Läs pressmeddelande

Share.

About Author