Ordlista
0

VC

Vad är VC?VC är förkortningen som står för venture capital dvs privat riskkapital eller private…

Ordlista
0

Accordion Feature

Accordion Feature (svenska ”dragspel egenskaper”). En typ av alternativ som en låntagare kan ha infört…

räntorna
0

Räntekurvan

Räntan 2015 och räntekurvan Räntekurvan är riksbankens prognos om framtiden. Direktionen brukar bestå av ränteduvor…

räntorna
0

Inflationsmålet

Inflationsmålet är 2% Men inflationstakten är för låg och man vill ha högre efterfrågan. Målet att…

räntorna
0

Räntesänkningar

Räntesänkningar under 2012 Den 19:e december, samma dag som Riksbanken sänkt reporäntan med 0.25% till…

Ordlista
0

Basel I

Vad är Basel 1? Ramverk för Baselkommittén för banktillsyn, som överenskoms 1988, om tillsynsbestämmelser som…