Browsing: Ordlista

Ordlista med olika ekonomiska begrepp inom lånebranschen.

Ordlista
0

AML

Vad är AML?AML är en förkortning som står för Anti-money laundering dvs mot penningtvätt. Det…

Ordlista
0

Alpha

Vad är alpha?En koefficient som mäter riskjusterad prestanda, factoring i den risk som beror på…

Ordlista
0

Acceleration

När långivarna har rätt att kräva omedelbar åter betalning av alla utestående skulder vid förekomst…

Ordlista
0

AUM

Vad är AUM?AUM är en förkortning som står för Assets under management. På svenska handlar…

Ordlista
0

Assignment

Vad är ett assignment?Assignment engelska – betyder uppdrag på svenska. Enligt engelsk lag ska ett…

Ordlista
0

VC

Vad är VC?VC är förkortningen som står för venture capital dvs privat riskkapital eller private…

Ordlista
0

Accordion Feature

Accordion Feature (svenska ”dragspel egenskaper”). En typ av alternativ som en låntagare kan ha infört…

Ordlista
0

Basel I

Vad är Basel 1? Ramverk för Baselkommittén för banktillsyn, som överenskoms 1988, om tillsynsbestämmelser som…