Negativa räntor – vad innebär det?

Negativ nominell ränta sk minusränta innebär att köparna köper statspapper med negativ ränta. De får alltså ut mindre än vad de lånat ut. De som tjänar på negativa räntor är den som har tillgångar att investera i fastigheter men även aktier. Istället för att betala dig ränta på inlåning debiterar banken dig för att du sparar kontanter i banken!

Vad innebär negativ ränta egentligen?

Negativ ränta är en mycket dålig idé eftersom gör att människor inte sparar pengar vilket bygger kapital. Riksbanken vill få människor att konsumera mer och spara mindre men det ironiska är att du blir rik genom att producera mer och konsumera mindre.

I Sverige sänkte Riksbanken räntan till minus 0.1% den 18:e februari 2015. Därefter följde en sänkning till -0.25% från den 25:e mars 2015 och räntan har fortsatt att minska och från denn 17:e februari 2016 sänktes den till -0.50% en nivå som funnits kvar under en lång tid och är ett beslut som varit oförändrat under hela 2017.

Man skiljer mellan zero interest-rate policy vilket är en strategi som USA och Japan haft under en lång tid. Den nya trenden är Negative interest-rate policy (NIRP) som flera europeiska länder använt sig av.

Negativ ränta innebär om du lånat ut 1000 kronor får du tillbaka ett lägre belopp tex 950 kronor. En negativ ränta innebär att räntan är lägre än inflationstakten. Följden med negativa räntor skulle bli att du skulle betala dina räkningar så fort som möjligt för att minska ditt lönekonto och man skulle välja att ha pengarna i madrassen istället för på banken. Tanken är att ECB låter det bli dyrare för bankerna att ha sina pengar där.

Effekterna på sikt kring negativa räntor

En risk med minusräntor är att de kan leda till felaktig allokering av kapital och bubblor. Banker och pensionsbolag får svårare med sin finansiering eftersom räntemarginalerna minskar och de får svårare att hitta bra investeringsalternativ till spararna. Dessutom har de ofta en stor del av sitt kapital bundet i obligationer och när de handlas till minusränta är det svårare att få avkastning på kapitalet. Privatsparare kommer i högre grad spara pengar hemma i kassaskåp istället för inom finansiella system där pengar i högre grad beskattas. Andra effekter är dynamiken på valutamarknaderna som kan komma att förändras.

Låga räntor innebär att många tar större lån vilket ökar riskerna. Om bostadspriserna skulle falla under lånebeloppet innebär att det finns många fastighetsägare skulle få stora problem med stora lån som de inte kan betala.

När bestämdes att vi skulle ha negativ ränta

I en artikel DI i november 2014 säger vice riksbankschef Per Jansson att om inte inflationen tar fart ligger en sänkning av dagens nollränta närmast till hands. Det skulle innebära negativ ränta.En person som från hösten 2014 börjat förespråka negativa räntor är L EO Svensson som är en akademisk auktoritet på hur styrräntor beräknas och tidigare riksbankschef. Vad ekonomer ofta är mycket rädda för är deflation vilket innebär att ekonomin inte kommer igång. I en artikel på julafton 2014 säger han i DI: ”Framför allt borde Riksbanken ha sänkt räntan till minus 0,25 procent nu och ”eventuellt senare kanske till och med till minus 0,5 procent”, i syfte att försvaga kronan.”

Banker med negativ ränta

Den första bank med negativ ränta för sparkonton för privatpersoner inom EU är tyska Deutsche Skatbank. Räntan som de har satt är -25%. Danskarna med FIH Erhvervsbank var den första bank som införde negativ ränta från den 9:e mars 2015 på minus 0.5%.

Under 2016 antog Bank of Japan och flera centralbanker i Europa, inklusive Europeiska centralbanken, negativa inlåningsräntor i ett försök att hjälpa den ekonomi och driva upp inflationen. Denna nya era av negativ ränta politik innebar att obligationsräntorna vände negativt.

I Sverige har vi flera av storbankerna noll ränta samtidigt som de har avgifter vilket i praktiken innebär negativa räntor på ditt sparande. Läs mer om vilken bank som ger den högsta räntan här.

Länder som haft negativ ränta under 2012

Bland länder som haft negativ ränta i modern tid finns:

  • Finland
  • Danmark använde -0.2% under 2012
  • Schweiz
  • Tyskland
  • Österrike

Under 1998 hade Japanska statspapper haft negativ ränta.

Orsaker till negativa räntor

  • Säkra upp pengarna för att minska risken

Intressanta artiklar om negativa räntor

Det finns en intressant artikel “If Interest Rates Go Negative … Or, Be Careful What You Wish For,” av ekonomerna Kenneth Garbade and Jamie McAndrews som kan ses som ett diskussionsunderlag för att FED betalar ut 0.25% årligen till amerikanska banker.