Är du beredd på högre räntor?

Räntorna fortsätter att stiga under 2019. Men priser för sparkonton, bostadsräntor, inlåningsbevis, och kreditkort stiger med olika hastigheter.

Alla korta räntor följer riksbankens reporänta. Det är räntan som bankerna får betala för lån från riksbanken.

Men vår svenska ränta påverkas av andra länders räntor som amerikanska Fed Funds Rate. Den federala öppna marknads kommittén höjde Fed fonder ränta med en fjärdedel punkter vid sitt möte den 19 december. Den nuvarande Fed Funds Rate ligger på 2,5 procent. Fed förväntar sig att öka denna takt till 3 procent under 2019.