Inflationsmålet

0

Inflationsmålet är 2%

Men inflationstakten är för låg och man vill ha högre efterfrågan. Målet att få upp inflationen dvs få folk att handla mer så man får fart på ekonomin. En del kritiserar för att räntesänkningen kom för sent och räntan har sänkts ett antal gånger under 2014. Riksbankchefen säger i Aktuellt att han ser en allmän förbättrad ekonomi i Sverige och världsekonomin. En risk är den höga skuldsättningsgraden och hushållen lånar för mycket och riksbankchefen vill att hushållen lånar mindre. Det går att minska skuldsättningsgraden med andra verktyg som att man amorterar mer, ränteavdragen ändras, fastighetsskatten återinförs etc vilket kan beslutas av regering, tillsynsmyndigheter, riksdag och banker.

riksbankschefenRiksbanken för en expansiv penningpolitik och expansiv finanspolitik enligt Inges som ser en betydligt högre tillväxt under 2014 där arbetslösheten kommer minska och arbetsmarknaden förbättras enligt riksdagens tidigare utfrågning. Riksbankschefen har länge sagt att hushållens skuldsättning kommer krypa uppåt och en frågeställning som inte kommer försvinna.

Riksbanken lägger stor vikt på hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden men räntebeslutet för massiv kritik av ekonomer från LO och konjunkturinstitutet som pekar på att inflationen ligger på rekordlåga nivåer. Inflationen har varit långt under inflationsmålet de senaste 2 åren (KPIF inflationen).Bland kritiken förs också fram att ränta har låg effekt på den finansiella risker (hushållens skuldsättning).

Under januari och februari 2013 steg snitträntan för nya hushåll till 3.15 visar nya siffror från SCB (Statistiska Centralbyrån). Eftersom det under de 2 första kvartalen var förväntningar på att reporäntan inte skulle sänkas mer pressar det upp de korta marknadsräntorna. Samtidigt har bankerna höjt sina marginaler och troligtvis har andelen riskfyllda lån gått upp.

Share.

About Author