Guide till hur du tolkar ECB: styrränta

Ett av de viktigaste måtten är ECB:s styrränta. Om de sänker styrräntan stimuleras ekonomin vilket måste avvägas mot eventuell inflation inom EMU-området och i synnerhet hur det går i Tyskland.

Nyckeltal
Marginal lending facility 1.75 %
Main refinancing operations (fixed rate)
Styrräntan
1.00 %
Deposit facility 0.25 %

Uppdaterad 6:e juni.
För att se de senaste siffrorna titta på: http://www.ecb.int/