Amerikanska Federal Reserve höjer räntan till högsta på 10 år

Amerikanska Fed höjer räntor och signalerar att fler höjningar kommer. Federal Reserve höjde räntorna på onsdagen och signalerade att två ytterligare ökningar var på väg i år, tjänstemänen uttryckte förtroende för att den amerikanska ekonomin var stark nog för att låta upplåningskostnader stiga utan att kväva den ekonomiska tillväxten.  Räntehöjning var den andra i år och den sjunde sedan slutet av den stora recessionen och  Fed: s referensränta ligger nu på 1,75 till 2 procent vilket är den högsta räntenivån sedan 2008.

Ordförande Jerome H. Powell, Fed talade i ovanligt trubbiga ordalag på en presskonferens och sa att ekonomin hade stärkts avsevärt sedan finanskrisen 2008 och närmade sig en ”normal” nivå.

I mars höjde Federal Reserve  styrränta från 1,5 procent till 1,75 procent. Beslutet var väntat eftersom den amerikanska ekonomin fortsätter att gå stark och aktiemarknaderna nått rekord nivåer.

Det var centralbankens första stora beslut under den nya ordföranden Jerome H. Powell som ersatte Janet Yellen i februari. Marknaderna vet inte riktigt hur Powell kommer agera och hans trovärdighet som chef för FED. Tillskillnad från Yelen och sina företrädare är han ingen ekonom. Bloomberg rankar Jerome Powell varken som monetär hök eller duva kring penningpolitiken men har sagt sig vara kritisk till de senare QE-programmen.

Amerikanska Fed stärker sin prognos för USA: s tillväxt i år och nästa år. Den amerikanska ekonomin går starkt och väntas expandera 2,7 procent i år och 2,4 procent 2019. Arbetslösheten väntas sjunka till 3,8 procent i år och 3,6 procent 2019, vilket skulle vara den lägsta nivån sedan 1969. Inflationen är enligt 2& mål.

Amerikanska centralbanken höjer räntan

Amerikanska centralbanken FED höjer räntan för andra gången under ett decenium. De signalerade att priserna kan fortsätta att stiga nästa år. Ökningen var enhällig och de ökade sin viktigaste ränta med en fjärdedels punkt, från ett spann mellan 0,25-0,5 procent till ett spann mellan 0,5-0,75 procent. Räntehöjningen återspeglar Federal reserves förtroende för att stärka den amerikanska ekonomin och vad de ser som framtida tecken på högre inflation.

Ekonomiska prognoser som släppts av centralbanken indikerar att Fed förväntar sig att den amerikanska ekonomin ska växa med 1,9 % under 2016 och 2,1 % under 2017. Analytiker har varnat om Trump och kongressen godkänner nya lägre skattesatser och samtidigt ökar utgifterna inom områden såsom infrastruktur kan Fed tvingas höja räntan snabbare än väntat för att motverka stigande priser.

Donald Trump om amerikanska räntan och FED

Donald Trump har haft motstridiga åsikter kring FED och hur amerikanska räntan har hanterats av Janet Yellen och fed. Där han växelvis berömt och förtalat Janet Yellen och deras räntepolitik. I oktober anklagade han Yellen för att hålla ner Feds styrränta eftersom president Obama ”inte vill ha en recesion/depression under hans administration.

Senare ändrade Trump sin syn om Yellen ”Hon är en låg ränte personen; Hon har alltid varit en låg ränte person. Och jag måste vara ärlig, jag är en låg ränte person.”

Läs fullständig artikel i New Yorker: 
TRUMP AND THE TRUTH: THE INTEREST-RATE FLIP-FLOP

post

Janet Yellen och räntor

USA:s ekonomi inte tillräckligt bra ännu

Första ökningen av räntan från nära noll kan vara motiverat senare i år, men en gradvis ökningstakt är mer troligt. Federal Reserve chefen Janet Yellen, talade vid en presskonferens i San Franscico inför flera ekonomer tidigare denna månaden, där hon oroade sig för de ökade priserna. Hon sa ”Om underliggande tillstånd verkligen hade återvänt till det normala, borde ekonomin vara blomstrande”.

Read More