Browsing: Artiklar om federal reserve

Artiklar om federal reserve i USA. Grundades1913 för att ge USA en”enelastiskvaluta”eftervad som varkänt somBankföreningensPanic1907.Beståendeav12medlemsbankermed25filialeröverhela USA,ärFedteknisktenprivatorganisation.Fedbeslutar USAspenningpolitik(räntoroch,sedan2008,kvantitativalättnader),förvaltardessvalutareserver(inklusiveguldtackorförstatskassan),rensarkontrollerochandrabank-kontoöverföringarochfungerarsomlångivareisistahandtilloroligalångivareochinvesteringsinstitutioner.