Ekonomiska läget och negativa räntor – vad händer i USA?

0

Vad finns det för risker med negativa räntor och hur påverkar det den globala ekonomin? Trump spelar sitt politiska spel och säger att han vill minska räntorna och minska räntorna med 500 punkter från redan låga nivåer. Han säger ”Our dollar is so strong that it badly hurts other world.

Japan, Finland, Danmark, Sverige, Schweiz har räntor som är negativa vilket påverkar bankaktierna negativt eftersom riskerna ökar.

Skulden kommer aldrig kunna betalas och vad innebär det?
Russian Times och Kaiser rapport har ett avsnitt som handlar om skuldnivåerna som är på höga nivåer och vad de långsiktiga nivåern blir. För varje dollar i amerikansk BNP går det fem dollar i skuld. För tillfället är 94% av alla positiva obligationer placerade i US treasure.

Share.

About Author