Browsing: ECB

Europeiska Centralbanken ECB.

Hemsida:
https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html

ECB
0

Räntan enligt ECB

Vid Europeiska Centralbankens sammanträde den 8:e december beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna…