Större centralbanker bör gå vidare med räntehöjningar sade BIS  på söndagen enligt en artikel i Reuters. De medger att viss turbulens på de finansiella marknaderna måste förhandlas fram längs vägen. BIS är en paraplyorganisation för ledande centralbanker.