Att låna ut pengar

Låna ut pengar

 

När du vill låna ut pengar till en person eller företag vill du ha så hög ränta som möjligt och ränteavkastningen beror ofta på vilken risk som du är benägen att ta. En grundläggande princip är att försöka sprida sina risker genom att låna ut pengar till olika typer av aktörer. Den gamla regeln gäller i det flesta fall – desto högre risk desto högre räntor.

 

Här är några tips som kan hjälpa dig som vill låna ut pengar:

  • – Hur mycket pengar kan du låna ut? Ju mer pengar du lånar ut desto högre ränta kan du räkna med.
  • – Jämför alltid olika låneinstitut med varandra
  • – Finns det något underliggande värde och hur hög är risken på den marknaden. Om du vill låna ut pengar till fastighetsmarknaden så bör du vara medveten om vilka risker det kan medföra.
  • – Har låneinstitutet som jag valt statlig insättningsgaranti. Ofta innebär det att du kan få högre ränta om du väljer ett bolag som inte har insättningsgaranti men samtidigt tar du en högre risk. Om du vill lägga dina pengar på ett konto så var medveten om att inte alla låneinstitut har statlig insättningsgaranti.
  • – Fundera vilken risk du är beredd att ta. Låg risk = låg ränta och om du är beredd att ta högre risk kan du få en högre ränta.
  • – Tidsperiod: Ju längre tidsperiod du kan vara utan dina pengar desto högre ränta kan du förvänta dig.
  • – Läs villkoren noggrant och om det finns andra villkor om du tex behöver ta ut pengarna i förtid.

Valuta risk?
Om du lånar ut pengar i en annan valuta så tar du en valutarisk och du behöver räkna bort prognostiserad inflation så att du får veta realräntan. Internationellt har du dykt upp en del lånesajter där man går ifrån bankerna och du som privatperson lånar ut till tex nystartade företag. Detta har numera spritt sig till Sverige. Läs mer om att låna utan bank

  • Skatter?
    Undersök skatteeffekten när du lånar ut pengar. Exempelvis ger en kapitalförsäkring skattefri utdelning och investerarsparkonton är en annan ny form att sparform som är fördelaktig för skatter.