Låna pengar och räntor på bolån

Konsten att låna pengar till låg ränta och förhandla din boränta

Med så många olika långivare och produkter kan det vara svårt att veta vilka lån som passar dina behov.

  • Finansiella lån och leasing. Det finns olika affärslösningar från ett brett spektrum av långivare
  • Personliga lån handlar om privata lån ofta i kombination med oväntade utgifter
  • Kommersiella lån ofta långfristiga lån för att skapa krediter

Hur fungerar det att låna pengar?

Att låna pengar kostar alltid pengar och priset du får betala är vanligtvis ränta. Räntan är ett belopp som belastar låntagaren för förmånen att använda långivarens pengar. Ränta beräknas vanligen som en procentandel av beloppet som lånats. Procentsatsen kan vara fast eller rörlig beroende på villkoren för lånet.

Konsten att låna till låg ränta

När du lånar pengar vill du naturligtvis ha så låg ränta som möjligt vilket kan medföra en riktigt bra besparing för dig på lång sikt. Genomsnittssvensken kan spara ungefär 9000 kronor per år på att förhandla till sig en en lägre ränta. Under de senaste 20 åren har räntorna fallit till rekordlåga nivåer vilket gjort att bostadsmarknaden historiskt sett fått ett starkt stöd. Samtidigt är bankernas nettomarginaler på bolån de högsta på 10 år under 2013 och 2014.

Ofta har Nordea gått i fronten för räntesänkningarna som de gjorde 16:e maj och även efter det att Riksbanken sänkte styrräntan till noll procent. Därefter har de andra bankerna har efter det sänkt sina räntor.