Amortering och det nya amorteringskravet – amortera på lån

Vad är amortering?

Definition på amortering: Amortering är avbetalning och att minska en skuld genom att göra betalningar i omgångar eller genom regelbundna överföringar. Inom redovisning skriver man av kostnaden för en tillgång under en tidsperiod.

Det nya amorteringskravet och amorteringar av bostadslån

I Sverige har det ofta framförts politiska krav kring amorteringar av bostadslån och nu har riksdagens finansutskott klubbat igenom amorteringskravet. De nya amorteringsreglerna träder i kraft den 1:a juni 2016 och innebär att man ska betala tillbaka på lånet vid varje betalningstillfälle.

Syftet med det nya amorteringskravet på bolån

Amorteringskrav har föreslagits som ett sätt att minska hushållens skuldsättning och minska bolånecirkusen. Men en närmare undersökning visar att amorteringskrav kan skapa incitament för både låntagare och långivare att låna och låna ut mer snarare än mindre. Se undersökning från Internationella Valutafonden (IMF). En sidoeffekt med amorteringskravet är att konsumption och köp av kapitalintensiva varor kommmer minska.

När börjar det nya amorteringskravet att gälla?

De nya amorteringskraven är tänkt att börja gälla för bostadslån tagna efter den 1:a juni 2016 om bostaden lämnas som säkerhet. I korta drag handlar det om att alla nya bolånetagare ska amortera ner lånen tills halva lånet återstår dvs 50% belåningsgrad. Avbetalningarna ska ske i 2 steg först ska de amorteras med minst 2% varje år till man nått under 70% belåningsgrad. Därefter ska minst 1% amorteras tills man når 50% belåningsgrad.

Nyproduktion undantas från amorteringskravet för förstagångsköparen i 5 år. Dessutom omfattas inte jordbruksfastigheter och skogsfastigheter av amorteringskravet.

Omvärdering kan påverka hur mycket som ska betalas

Omvärdering av bostadens värde vid renoveringar får bara ske vart 5:e år. Det finns även tidsbegränsade undantag från amorteringen vid skilsmässa, dödsfall i familjen och arbetslöshet. Undantagen görs upp mellan banken och låntagaren.

Amorteringskulturen i Sverige

Under många år har det varit möjligt att låna utan att amortera och amorteringskulturen i Sverige har varit bristfällig. Men det är ofta ett säkert sparande att betala av på sitt lån speciellt om du har dyra konsumtionslån med höga räntor.

Olika typer av amorteringar

Återbetalning av lån kan ske genom rak amortering eller annuitetsbetalning.

  • Vid rak amortering är avbetalningen lika stor vid varje tillfälle exempelvis 400 kronor varje månad men däremot är inte räntekostnaden lika stor eftersom utgiften minskar över tiden eftersom kapitalskulden minskar.
  • Annuitetsbetalningar är en annan form av amortering där samma belopp med ränta och amortering betalas varje månad.
  • Serieplan innebär att amorteringsbeloppet ökar med en viss faktor för varje betalningstillfälle.
  • Trappstegsplan är en modell som används vid längre krediter och där avbetalningarna ökar stegvis.

Amorteringsfritt lån är ett lån där hela skulden återbetalas när löptiden gått ut och inga avbetalningar sker under tiden som lånet löper.

Sanering av ekonomin

Om du har för stora skulder och behöver sanera din ekonomi
Många hamnar i skuldfällor och har svårt att klara av ekonomin. Det finns olika modeller för sanera ekonomin.

  • Minska avbetalningarna
  • Minska räntesatsen
  • Saneringslån dvs ersätta dyra lån med billigare lån
  • Att skulderna skrivs ner (s.k. ackord)

Konsumentverket har skrivit mer om olika saneringsmodeller och de flesta kommuner har även skuldrådgivare som kan hjälpa dig om din ekonomi är trasslig.

Lobbyisterna som pratade om amorteringskrav…

Innan de nya amorteringskraven var det flera aktörer som pratade om amorteringskrav under 2014. Riksbankschefen och Swedbanks VD Michael Wolf började prata om amorteringar vilket visade sig vara helt i otakt med bankens styrelse (Läs artikel ). Enligt Swedbanks VD var kravet på att avbetala på bolån med belåningsgrad på över 75 procent otillräckligt. men samtidigt gör bankerna allt för att slippa tvingande amorteringskrav från Finansinspektionen.

Bankföreningens amorteringsrekommendationer

Hotet om amorteringskrav från FI fick bankföreningens ordförande Thomas Östros att komma med ett utspel där de bla ville ha amorteringsrekommendationer på alla nya lån med en belåningsgrad över 70%. Dessutom pratar man i rekommendationerna att bostadens värde bör amorteras under en period på 10-15 år (lycka till 🙂 ). Efter det att bankföreningen kom ut med dessa rekommendationer verkar Finansinspektionen ha lugnat ner sig. Mentt snart kom konkurrensverket med ett utlåtande att amortering kan vara ett problem från ett konkurrensperspektiv vilket innebar att bankföreningen var snabb att ta bort sin rekommendation kring amorteringsrekommendationer som egentligen var ett spel för galleriet. Några dagar senare den 11:e november lackade finansinspektionen ur och kom med sin rekommendation.

”Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Först ska lånen amorteras med minst 2 procent varje år ner till 70 procents belåningsgrad. Efter det ska minst 1 procent amorteras årligen ner till 50 procents belåningsgrad.” Läs mer på finansinspektionens hemsida.