Federal Reserve höjde på onsdagen sin styrränta från 1,5 procent till 1,75 procent vilket är den högsta räntenivån sedan 2008. Beslutet var väntat eftersom den amerikanska ekonomin fortsätter att gå stark och aktiemarknaderna nått rekord nivåer.

Det var centralbankens första stora beslut under den nya ordföranden Jerome H. Powell som ersatte Janet Yellen i februari. Marknaderna vet inte riktigt hur Powell kommer agera och hans trovärdighet som chef för FED. Tillskillnad från Yelen och sina företrädare är han ingen ekonom. Bloomberg rankar Jerome Powell varken som monetär hök eller duva kring penningpolitiken men har sagt sig vara kritisk till de senare QE-programmen.

Amerikanska Fed stärker sin prognos för USA: s tillväxt i år och nästa år. Den amerikanska ekonomin går starkt och väntas expandera 2,7 procent i år och 2,4 procent 2019. Arbetslösheten väntas sjunka till 3,8 procent i år och 3,6 procent 2019, vilket skulle vara den lägsta nivån sedan 1969. Inflationen är enligt 2& mål.