Amerikanska Federal Reserve höjer räntan till högsta på 10 år

0

Amerikanska Fed höjer räntor och signalerar att fler höjningar kommer. Federal Reserve höjde räntorna på onsdagen och signalerade att två ytterligare ökningar var på väg i år, tjänstemänen uttryckte förtroende för att den amerikanska ekonomin var stark nog för att låta upplåningskostnader stiga utan att kväva den ekonomiska tillväxten.  Räntehöjning var den andra i år och den sjunde sedan slutet av den stora recessionen och  Fed: s referensränta ligger nu på 1,75 till 2 procent vilket är den högsta räntenivån sedan 2008.

Ordförande Jerome H. Powell, Fed talade i ovanligt trubbiga ordalag på en presskonferens och sa att ekonomin hade stärkts avsevärt sedan finanskrisen 2008 och närmade sig en ”normal” nivå.

I mars höjde Federal Reserve  styrränta från 1,5 procent till 1,75 procent. Beslutet var väntat eftersom den amerikanska ekonomin fortsätter att gå stark och aktiemarknaderna nått rekord nivåer.

Det var centralbankens första stora beslut under den nya ordföranden Jerome H. Powell som ersatte Janet Yellen i februari. Marknaderna vet inte riktigt hur Powell kommer agera och hans trovärdighet som chef för FED. Tillskillnad från Yelen och sina företrädare är han ingen ekonom. Bloomberg rankar Jerome Powell varken som monetär hök eller duva kring penningpolitiken men har sagt sig vara kritisk till de senare QE-programmen.

Amerikanska Fed stärker sin prognos för USA: s tillväxt i år och nästa år. Den amerikanska ekonomin går starkt och väntas expandera 2,7 procent i år och 2,4 procent 2019. Arbetslösheten väntas sjunka till 3,8 procent i år och 3,6 procent 2019, vilket skulle vara den lägsta nivån sedan 1969. Inflationen är enligt 2& mål.

Share.

About Author