Alpha

0

Vad är alpha?
En koefficient som mäter riskjusterad prestanda, factoring i den risk som beror på specifik säkerhet (skuld eller eget kapital).

Ett högt värde för alfa innebär att säkerheten har utvecklats bättre än väntat med tanke på dess Beta (volatilitet).

Share.

About Author