BIS vill ha att centralbankerna höjer räntorna

Större centralbanker bör gå vidare med räntehöjningar sade BIS  på söndagen enligt en artikel i Reuters. De medger att viss turbulens på de finansiella marknaderna måste förhandlas fram längs vägen. BIS är en paraplyorganisation för ledande centralbanker.

Räntebeskedet från riksbanken

Riksbanken köper mer statsobligationer för att försöka öka inflationen och håller styrräntan kvar på -0.5%. Riksbanksdirektionen var oenig i sitt beslut om ökade statsobligationer.

Riksbankens senaste räntebesked:
En allt starkare konjunktur skapar förutsättningar för att inflationen ska fortsätta stiga. Men det finns risker som kan äventyra inflationsuppgången. Penningpolitiken behöver därför även fortsättningsvis vara mycket expansiv. Riksbankens direktion har beslutat att fortsätta köpa statsobligationer under första halvåret 2017, både nominella och reala, motsvarande 15 respektive 15 miljarder kronor. Reporäntan behålls på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas.

Amerikanska centralbanken höjer räntan

Amerikanska centralbanken FED höjer räntan för andra gången under ett decenium. De signalerade att priserna kan fortsätta att stiga nästa år. Ökningen var enhällig och de ökade sin viktigaste ränta med en fjärdedels punkt, från ett spann mellan 0,25-0,5 procent till ett spann mellan 0,5-0,75 procent. Räntehöjningen återspeglar Federal reserves förtroende för att stärka den amerikanska ekonomin och vad de ser som framtida tecken på högre inflation.

Ekonomiska prognoser som släppts av centralbanken indikerar att Fed förväntar sig att den amerikanska ekonomin ska växa med 1,9 % under 2016 och 2,1 % under 2017. Analytiker har varnat om Trump och kongressen godkänner nya lägre skattesatser och samtidigt ökar utgifterna inom områden såsom infrastruktur kan Fed tvingas höja räntan snabbare än väntat för att motverka stigande priser.

Räntan enligt ECB

Vid Europeiska Centralbankens sammanträde den 8:e december beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB förlängde sitt köpprogram från mars 2017 till december och passade på att dra ner takten på köpen med 25 procent till € 60 mdr per månad.

Ingen räntehöjning väntas förrän tidigast 2018

ECB-rådet förväntar sig även fortsättningsvis att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på nuvarande eller lägre nivåer under en längre tid och väl utöver den tid under vilken nettotillgångsköpen kommer att pågå.
Läs pressmeddelande

Donald Trump om amerikanska räntan och FED

Donald Trump har haft motstridiga åsikter kring FED och hur amerikanska räntan har hanterats av Janet Yellen och fed. Där han växelvis berömt och förtalat Janet Yellen och deras räntepolitik. I oktober anklagade han Yellen för att hålla ner Feds styrränta eftersom president Obama ”inte vill ha en recesion/depression under hans administration.

Senare ändrade Trump sin syn om Yellen ”Hon är en låg ränte personen; Hon har alltid varit en låg ränte person. Och jag måste vara ärlig, jag är en låg ränte person.”

Läs fullständig artikel i New Yorker: 
TRUMP AND THE TRUTH: THE INTEREST-RATE FLIP-FLOP

Ny ränte sänkning -0.50%

Riksbanken valde att sänka reporäntan till -0.5%. Den nya räntan gäller från 17:e februari 2016. Beslutet motiveras med att få fart på inflationen som räknas bli lägre än tidigare prognos. Inflationsmålet ligger på 2%.

Den extremt låga räntan sänks med 0.15 procentenheter och den nya räntan blir -0.5%. Bland andra länder med negativ ränta finns Danmark, Japan och Schweiz. Riskerna är stora för en överhettad svensk bostadsmarknad  vilket riksbankchefen varnar för.

Förväntad räntehöjning i USA med 0.25%

Som väntad tillkännagav amerikanska centralbanken Federal Reserve en räntehöjning på onsdag eftermiddag. Räntehöjningen på styrräntan blev 0.25% vilket var den första räntehöjningen sedan 2006. Tidigare hade de noll ränta så det här är ett trendbrott mot nollprocenträntor. Troligitvis kommer de globala räntorna kommer att börja stiga
under de första kvartalen 2016 men under 2016 aviserar FED bara gradvisa räntehöjningar. Börser och räntor steg på eftermiddagen på beskedet.

Read More

Bolåneräntor

Se till att du får ränterabatt på bolåneräntor!

Svenska bostadslån har ökat under flera år och bara under 2015 ökade den samlade bolånvolymen med 8% och sedan dess har lånen ökat ännu mer.

Konsten att sänka bankräntan för dina bolåneräntor

När du förhandlr se till att du har koll på dina kostnader. Bankerna har börjat ställa krav kring:

  • Att du ska ha pengar kvar att leva på efter det att du betalat räntan. Numera gör de en ”kvar att leva kalkyl”
  • Att du har kontantinsats eftersom de har ett bolånetak på 85%
  • Amorteringskrav – klarar du av att betala nya lån med 2%?

Read More

Förhandla boräntan – Prutskola

Tips när du förhandlar din boränta – eller vill låna pengar:

Här är några bra tips hur du kan förhandla ner boräntor och andra räntor. Det är absolut nödvändigt att vara aktiv och pruta på din boränta. Förutom att ha en bra relation till din bank eller långivare är det här några konkreta tips hur du kan sänka räntan!

Read More

Reporäntan

Riksbanken – reporäntan sänks till -0.35%

Riksbanken har vis sina senaste möten beslutat att att sänka reporäntan. Den aktuella reporäntan dvs riksbankens styrränta sänktes till negativt -0.35 från den 8:e juli 2015. Innan dess låg räntan på -0.25% , Anledningen till den negativa räntan motiverades pga osäkerheten i världen på det finansiella området och Greklandskrisen. Det låga oljepriset är andra faktorer som spelat in.